רשיונות הפעלה - חברת הפעלה

כדור פורח נחשב לכלי טיס בארץ ובעולם, לגעת בשמיים הנה חברת תעופה המטיסה כדורים פורחים באישור רשות התעופה האזרחית הישראלית.
להלן הסבר על רישיונות ההפעלה הנדרשים מחברת תעופה לכדורים פורחים ומטייס כדור פורח.

חברת תעופה נדרשת לרישיון הפעלה מסחרי ממשרד התחבורה ורישיון הפעלה מבצעי מרשות התעופה האזרחית:
רישיון הפעלה מסחרי, רישיון הפעלה מבצעי

ברשות הטייס אלמוג רישיון טיס בעל הגדר כדור פורח כבר משנת 2000:
רישיון טיס פרטי ורישיון טיס מסחרי

על מנת לקבל רישיון להטיס כדור פורח על הטייס לעבור מבחני טיס תיאורטיים ומבחן מעשי:
מבחנים תיאורטיים

על פי חוק נדרשת חברת תעופה לבטח את הנוסעים.
פוליסת הביטוח שלנו מבטחת את הנוסעים בסכום הגבוה ביותר: 
פוליסת ביטוח

על מנת להבטיח את בטיחות הטיסה בכדור פורח והציוד, חברת התעופה לגעת בשמיים מבצעת את עבודות התחזוקה בעצמה בהתאם לסטנדרטים האמריקאים והאירופאים.
ברשות החברה מכון בדק וכמו כן אלמוג מוסמך לתחזק ולתקן כדורים פורחים:
תעודת הסמכה טכנאי - QUBECEK, רישיון מכון בדק, רישיון טכנאי טיסתעודת הסמכה טכנאי - CAMERON

מינהל התעופה האזרחי מבצע בדיקות תקופתיות ומאשר את תקינות הציוד:
תעודת כושר טיסה 4X-BNKתעודת כושר טיסה 4X-BNSתעודת כושר טיסה 4X-BNH

חברות בארגון התעופה הבריטי לכדורים פורחים משנת -2001